Uslovi korištenja

Uslovi korištenja

Planika Flex d.o.o. vam omogućava korištenje usluga i sadržaja www.planika.ba, a u skladu sa ispod navedenim uslovima korištenja. Ovi uslovi korištenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge online shop-a www.planika.ba. Smatra se da su korisnici upoznati i saglasni sa svim ispod navedenim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio online shopa.

Planika Flex d.o.o.
Hajrudina Šabanije br. 39
Aerodromsko naselje
Sarajevo 71000
PDV: 24200445510002
ID: 4200445510002
mail:marketing@planika.ba
Tel. +387 33 768 905
Fax. + 387 33 768 907

Sadržaj Internet stranice Planika.ba je vlasništvo kompanije Planika flex d.o.o., Hajrudina Šabanije 39, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Upotrebom Internet stranice Planika.ba korisnici prihvaćaju objavljene opće uvjete poslovanja. Planika flex d.o.o. i korisnici s općim uvjetima ugovaraju međusobne obveze pri kupnji u Internet trgovini Planika.ba.

Planika flex d.o.o. zadržava pravo izmjene općih uvjeta na internet stranici Planika.ba bilo kada i bez prethodne obavijesti. Sve promjene općih uvjeta su za korisnike obvezujuće.

Planika flex d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće posljedice prilikom upotrebe Internet stranice Planika.ba i njenog sadržaja.

Planika flex d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja na Internet stranici bez prethodne obavijesti i ne preuzima odgovornost od mogućih posljedica tih promjena. Planika flex d.o.o. će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici Planika.ba, s obzirom na cijene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično, ne možemo garantovati potpunu saglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na svom monitoru.

Posjetioci internet stranice Planika.ba sadržaj koriste isključivo u osobne i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dijela bez dozvole Planika Flex d.o.o. je zabranjena.

U Internet trgovini Planika.ba možete se jednostavno prijaviti kao registrirani korisnik. Sadržaj Internet trgovine je dostupan i anonimnim ne registriranim korisnicima (gostima). Registrirani korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrirani korisnik dobije svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svjestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati. Svaki korisnik osobno odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu Planika.ba.

Krajnji potrošač u Internet trgovini Planika.ba je isključivo registrirani korisnik koji kupuje proizvode.

POSTUPAK NARUČIVANJA I DOSTAVA

U Internet trgovini Planika.ba je moguće kupiti proizvode koji su predstavljeni na stranici Planika.ba.

Narudžba u Internet trgovini je predana kada korisnik dobije automatsku elektronsku obavijest. Ta elektronska obavijest nije potvrda da je proizvod na zalihi i da je počela otprema proizvoda. Narudžba će biti potvrđena najkasnije u roku 2 radna dana od dana kada je narudžba poslana i to putem nove e-obavijesti o potvrdi narudžbe.

U slučaju da naručenog artikla nema na zalihi ili da narudžbu nije moguće provesti radi drugih razloga za koji Planika Flex d.o.o. ne preuzima odgovornost, korisnik će biti obaviješten putem elektronske pošte ili telefonskim putem u najkraćem mogućem roku i u skladu sa poslovnim procedurama.

Kupac prilikom izbora narudžbe ima dvije opcije za dostavu narudžbe:

  • ukoliko kupac želi dostavu na kućna vrata, te ukupna cijena kupovine prelazi iznos od 100KM, troškove snosi Planika Flex d.o.o
  • ukoliko kupac želi preuzeti naručeni artikal u nekoj od prodavnica Planika Fex d.o.o troškove dostave snosi Planika Flex d.o.o

Ne dostavljamo van granica BiH.

Dostava artikala sa cijenom većom od 100KM na kućnu adresu unutar granica BiH je besplatna. Za artikle koje imaju cijenu ispod 100,00KM, za dostavljanje na kućnu adresu, kupac plaća još dodatni iznos od 10,00KM.

Planika.ba će potvrđene narudžbe smatrati neopozivima. Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom.

Planika Flex d.o.o. može narudžbu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe Internet stranice Planika.ba. Prilikom naručivanja robe kupac potvrđuje da je bio upoznat sa općim uvjetima i da je posebno bio upozoren na opće uvjete.

PLAĆANJE

Našim kupcima smo obezbijedili sledeće vrste plaćanja prilikom online kupovine:

  • Kartično plaćanje  (Online plaćanje)
  • Gotovinsko plaćanje  (Plaća se artikal pri preuzimanju)

Kada se izvrši dodatna provjera i pošalje nalog da se izabrana narudžba procesira i šalje kupcu, rezervisana sredstva se skidaju sa računa kupca i prenose na račun Planika Flex d.o.o.

Kupac prilikom izbora narudžbe ima dvije opcije za dostavu narudžbe:

  • ukoliko kupac želi preuzeti naručeni artikal u nekoj od prodavnica Planika Fex d.o.o troškove dostave snosi Planika Flex d.o.o
  • ukoliko kupac želi dostavu na kućna vrata, te ukupna cijena kupovine prelazi iznos od 100KM, troškove također snosi Planika Flex d.o.o

Ne dostavljamo van granica BiH.

POVRAT SREDSTAVA I ZAMJENA

Potrošač ima pravo da bez troškova i bez obrazloženja odustane od ugovora na daljinu u roku od 15 dana. U slučaju odustajanja, potrošač nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda. Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

Kada potrošač odustane od ugovora o prodaji na daljinu, trgovac je dužan da mu bez odgađanja vrati plaćeni iznos novca, a u svakom slučaju u roku od 15 dana od dana kada je primio pisano obavještenje od potrošača.

Zamjena proizvoda naručenih putem internet trgovine može se izvršiti u roku od 15 dana od dana preuzimanja proizvoda, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača BiH koji se odnosi na prodaju na osnovu ugovora na daljinu. Zamjena se vrši na način da se proizvod koji se želi mijenjati pošalje brzom poštom natrag u maloprodajni objekat Planika flex grupacije uz orginalan fiskalni račun. Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone 033/767-685 i 033/768-905 ili putem maila shop@planika.ba. Molimo da sačuvate fiskalni račun i/ili potvrdu narudžbe kako bi nam mogli saopštiti šifru artikla, ali i druge detalje u vezi sa zamjenom.

Prije zamjene proizvoda vrši se fizička provjera da bi se utvrdilo da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se zamjena i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.
Ukoliko se po prijemu utvrdi da je proizvod ispravan i neoštećen, uz objašnjenje procesa zamjene sve dalje radnje se vrše u dogovoru sa kupcem. Naručeni artikal ne može se samoinicijativno zamijeniti u nekom od maloprodajnih objekata Planika Flex grupacije.
Troškove zamjene proizvoda snosi kupac. Naručeni artikal nije moguće mijenjati ukoliko je nošen.

Kada trgovac ne izvrši svoju obavezu isporuke naručene robe ili usluge zbog toga što je nema ili mu nije na raspolaganju, potrošač mora da bude informisan o tome i mora mu se izvršiti povrat bilo koje sume novca koju je uplatio što prije je to moguće, a u bilo kojem slučaju u roku od 15 dana od dana kad je primio informaciju o nemogućnosti isporuke.

CIJENE

Sve cijene su izražene u konvertibilnim markama sa uključenim PDV-om. Pri kupnji važe cijene u trenutku narudžbe. Cijene vrijede do objave novog cjenika u Internet trgovini Planika.ba

Navedene cijene važe samo za prodaju preko Internet trgovine i ne moraju biti jednake cijenama na prodajnim mjestima Planike u BiH.

Kod prikazivanja sniženja cijena (izraženo u postotcima) na računima može doći do minimalnog odstupanja od navedenog u e- shopu ,  što je posljedica zaokruživanja maloprodajnih cijena nakon sniženja.

POVRAT PROIZVODA I REKLAMACIJE

Kada kupac dobije naručeni proizvod u slučaju nedostatka na proizvodu, kupac je dužan pismenim putem u skladu za Zakonom o zaštiti potrošača, u dijelu koji tretira prodaju na osnovu ugovora na daljinu, obavijestiti Planiku Flex d.o.o u roku od 15 dana od dana prijema proizvoda na adresu ili putem nekih od navedenih kontakt formi:

•    Planika Flex d.o.o Sarajevo
•    Hajrudina Šabanije 39, 71 000 Sarajevo
•    Tel: 033/767-685 ili 033/768-905, fax: 033/768-907
•    Mail: shop@planika.ba

Planika Flex d.o.o Sarajevo će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i prodaje na osnovu ugovora na daljinu u roku od 15 dana, pregledati artikal i isti zamjeniti sa novim artiklom i poslati kupcu o svom trošku.
Ukoliko kupac ima bilo kakav prigovor u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača molimo da nas obavijesti pismenim putem na elektronsku adresu: marketing@planika.ba
Potrošač mora u obavijesti o grešci detaljno opisati grešku i omogućiti nam da grešku razmotrimo.
Pri povratu robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i neupotrebljavanom stanju te originalnom i neoštećenom pakavanju, pri čemu se obavezno mora priložiti i originalni fiskalni račun.
Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakirane u kartonsku ambalažu.
Sve reklamacije koje su neprikladno zapakirane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećena prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljatelju.
Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se zamjena i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.
Troškove povrata robe snosi kupac.

Za sve eventualne sporove nadležan je sud u Sarajevu.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Podatke koje korisnik upisuje putem obrasca na stranici Planika.ba ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su povjerljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim propisima. Osobni podaci će biti upotrijebljeni samo za namjene za koje je korisnik dao svoju suglasnost.

Za zaštitu osobnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku. Planika.ba za prijenos svih osobnih podataka korisnika koristi sigurnosnu tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslane sa narudžbama.

loading ...